Danışmanlık
Sınai Haklar
Ajans
Ana Sayfa

ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi: ISO9001:2000 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
Deneyimli danışman ekibiyle profesyonel Hizmet sunar.
  Kalite sistemleri denince ilk akla gelir.
  Firmaların kurumsallaşma surecine katkı sağlar.
  Firmaların performanslarını iyileştirmek için yol gösterir.
  Firmalara kamu ve özel İhalelerde rekabet gücü sağlar.

ISO 9001
KALİTE YÖNETİM  SİSTEMİ BELGESİ

-Karlılığı arttırır.
-Kurumsallaşmayı sağlar.
-Verimliliği arttırır. -Müşteri memnuniyeti sağlar.
-Etkin bir yönetim şekli sağlar.
-Müşteriler tarafından talep edilir.
- Prestij sağlar.    
- Uluslar arası bir düzeyde uygulanabilen bir modeldir.
 

OHSAS 18001
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

OHSAS 18001 Şartnamesi, iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza indirmek; işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yasal yükümlükleri yerine getirmek isteyen işyerleri için karşılanması gereken şartları içerir.

ISO 22000 :HACCP
GIDA GÜVENLİĞİ  YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

-Çalışanların gıda güvenliği bilinci artar. - Atıklar azalır. -Gıda ürünlerinin kalitesinin gelişmesi sağlanır. - Kalite sağlama maliyet azalmaları görülür. - Pazarda rekabet gücünün artmasını sağlar. - Müşteri şikayetlerinde azalmalar görülür.

TSE : TSEK
  ÜRÜN VE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

TSE, TSEK, TSE-HYB Belgeleri İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların  TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

 

 

©KRC Danışmanlık. Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : ihsan__karaca12@hotmail.com